พบ 2 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Open Data Common รูปแบบ: DOCX

กรองผลลัพธ์
  • คำนิยามข้อมูล 3 recent views

    รายละเอียดนิยามข้อมูลที่ต้องจัดเก็บ/รวบรวม
    กรมการขนส่งทางราง 14 กันยายน 2564
  • วัตถุประสงค์การจัดทำ 2 recent views

    วัตถุประสงค์การจัดทำข้อมูลการติดตามสถานะโครงการระบบราง
    กรมการขนส่งทางราง 14 กันยายน 2564
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).