• ข้อมูลสถิติคมนาคมของ AJIP 9 recent views

  รายงานข้อมูลสถิติคมนาคมของ ASEAN-Japan Experts Group Meeting on Information Platform for Transport Statistics (AJIP) ตามแบบรายงานที่สำนักเลขาธิการอาเซียนกำหนด
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 10 พฤศจิกายน 2566
 • คำนิยามข้อมูล 3 recent views

  รายละเอียดนิยามข้อมูลที่ต้องจัดเก็บ/รวบรวม
  กรมการขนส่งทางราง 14 กันยายน 2564
 • วัตถุประสงค์การจัดทำ 5 recent views

  วัตถุประสงค์การจัดทำข้อมูลการติดตามสถานะโครงการระบบราง
  กรมการขนส่งทางราง 14 กันยายน 2564
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).