การท่าเรือแห่งประเทศไทย

การท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงคมนาคม จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2494 เพื่อดำเนินการกิจการท่าเรือของประเทศไทย