ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
นามสกุลของไฟล์ ไม่ทราบ
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง 30 เมษายน 2567
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
สร้างในระบบเมื่อ 18 มีนาคม 2567
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 14 มิถุนายน 2567