ปริมาณเรือผ่านท่าเรือแหลมฉบัง (ฝทส. ทลฉ. – VCMS)

C2.2.8 สถิติรายเดือน รายปี ปริมาณเรือผ่านท่าเรือแหลมฉบัง

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ กองแผนงาน (กผง.)
* อีเมลสำหรับติดต่อ it_lcp@laemchabangport.com
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล เดือน
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
* แหล่งที่มา ระบบ VIS, กองบริการ
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • HTML
  • PDF
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
URL https://lcp.port.co.th/cs/internet/lcp/สถิติบริการเรือ.html
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 31 พฤษภาคม 2566
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล 31 พฤษภาคม 2566
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 1095
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2023
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) อื่นๆ
ประเภทเรือ
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) ลำ
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) หน่วย
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) จำนวนเรือ (ลำ) ต่อเดือน
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) หน่วยนับ
สถิติทางการ ใช่
สร้างโดย Gravatar mot_open_data
สร้างในระบบเมื่อ 13 ธันวาคม 2566
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 13 ธันวาคม 2566