พบ 20 ชุดข้อมูล

กลุ่มชุดข้อมูล: ทางน้ำ (Water) รูปแบบ: CSV

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).