พบ 2 ชุดข้อมูล

องค์กร: กรมทางหลวง รูปแบบ: CSV แท็ค: ทางหลวง ปริมาณการเดินทาง

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).