ปริมาณการเดินทาง ปี2560

ปริมาณรถที่เดินทางผ่านจุดสำรวจบนทางหลวง (คัน-กิโลเมตร)

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
สร้างโดย Gravatar กิตติพล สกุลลิ้ม
สร้างในระบบเมื่อ 16 ตุลาคม 2563
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 16 ตุลาคม 2563