พบ 1 ชุดข้อมูล

แท็ค: การจราจร

กรองผลลัพธ์
  • สรุปอัตราความเร็วเฉลี่ยของรถยนต์ส่วนบุคคล 7 recent views

    การติดตามสภาพการจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยทำการสำรวจอัตราความเร็วเฉลี่ยของรถยนต์ส่วนบุคคลบนถนนสายหลักต่างๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร ในช่วงระหว่างเดือนกรกฏาคม-กันยายน...
    สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 1 ธันวาคม 2563