พบ 1 ชุดข้อมูล

กลุ่มชุดข้อมูล: ทางน้ำ (Water) รูปแบบ: XLSX แท็ค: การเดินทางด้วยบริการขนส่งสาธารณะ ปริมาณการเดินทาง ปริมาณขนส่งผู้โดยสาร

กรองผลลัพธ์