พบ 1 ชุดข้อมูล

กลุ่มชุดข้อมูล: ทางถนน (Road) รูปแบบ: XLSX แท็ค: การเดินทางภายในประเทศ ปริมาณขนส่งผู้โดยสาร ปริมาณการเดินทาง

กรองผลลัพธ์