พบ 1 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: XLS แท็ค: โครงสร้างพื้นฐาน ความยาวรางรถไฟฟ้า สถิติคมนาคม

กรองผลลัพธ์
  • ระยะทางรางของประเทศไทย 23 recent views

    ระยะทางรางในประเทศ จำแนกรายประเภทราง ประกอบด้วย รางรถไฟ และรางรถไฟฟ้า และหน่วยงานรับผิดชอบ ประกอบด้วย การรถไฟแห่งประเทศไทย การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย บริษัท รถไฟฟ้า...
    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 20 มีนาคม 2566