พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สัญญาอนุญาต: License not specified กลุ่มชุดข้อมูล: ทางน้ำ (Water) ทางราง (Rail) แท็ค: จำนวนผู้โดยสาร ปริมาณการเดินทาง

กรองผลลัพธ์