พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มชุดข้อมูล: ทางน้ำ (Water) แท็ค: ปริมาณการเดินทาง การเดินทางด้วยบริการขนส่งสาธารณะ

กรองผลลัพธ์