พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มชุดข้อมูล: ทางอากาศ (Air) แท็ค: การเดินทางภายในประเทศ ปริมาณการเดินทาง

กรองผลลัพธ์