พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: License not specified กลุ่มชุดข้อมูล: ทางถนน (Road) ทางอากาศ (Air) รูปแบบ: XLSX แท็ค: จำนวนผู้โดยสาร การเดินทางด้วยบริการขนส่งสาธารณะ ปริมาณขนส่งผู้โดยสาร

กรองผลลัพธ์