พบ 2 ชุดข้อมูล

กลุ่มชุดข้อมูล: ทางราง (Rail) แท็ค: โครงสร้างพื้นฐาน สถิติคมนาคม

กรองผลลัพธ์
  • สถานีรถไฟ 22 recent views

    ข้อมูลสถานีรถไฟ โดยมีรายละเอียดที่ตั้ง พร้อมพิกัด
    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 6 กันยายน 2565
  • ระยะทางรางในประเทศ 16 recent views

    ระยะทางรางในประเทศ จำแนกรายประเภทราง ประกอบด้วย รางรถไฟ และรางรถไฟฟ้า และหน่วยงานรับผิดชอบ ประกอบด้วย การรถไฟแห่งประเทศไทย การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย บริษัท รถไฟฟ้า...
    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 กันยายน 2565