พบ 1 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: CSV กลุ่มชุดข้อมูล: ทางราง (Rail) ทางน้ำ (Water) แท็ค: ปริมาณการเดินทาง ปริมาณขนส่งผู้โดยสาร จำนวนผู้โดยสาร

กรองผลลัพธ์