พบ 2 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: CSV แท็ค: ท่าเทียบเรือ

กรองผลลัพธ์
  • จำนวนท่าเทียบเรือ ปี พ.ศ. 2560 - 2561 16 recent views

    จำนวนท่าเทียบเรือบริเวณแม่น้ำ คลอง และชายฝั่งทะเลในประเทศ จำแนกตามประเภทท่าเรือ ประกอบด้วย ท่าเรือโดยสารท่องเที่ยว ท่าเรือประมง ท่าเรือสินค้า และอื่น ๆ และสถานะการใช้งานท่าเรือ...
    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 6 กันยายน 2565
  • ข้อมูลท่าเทียบเรือภายในประเทศไทย 31 recent views

    ท่าเทียบเรือในประเทศไทย เป็นข้อมูลท่าเทียบเรือในประเทศไทย จำแนกตามจังหวัด ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ -Berth Name (ชื่อท่าเทียบเรือ) -Berth Number (รหัสท่าเทียบเรือ) -จังหวัด
    กรมเจ้าท่า 15 ตุลาคม 2563