• ข้อมูลท่าเทียบเรือสะสมในประเทศ 18 recent views

    จำนวนท่าเทียบเรือในบัญชีสีขาว จำแนกตามจังหวัด และขนาด
    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 9 มกราคม 2567
  • จำนวนท่าเทียบเรือ ปี พ.ศ. 2560 - 2561 13 recent views

    จำนวนท่าเทียบเรือบริเวณแม่น้ำ คลอง และชายฝั่งทะเลในประเทศ จำแนกตามประเภทท่าเรือ ประกอบด้วย ท่าเรือโดยสารท่องเที่ยว ท่าเรือประมง ท่าเรือสินค้า และอื่น ๆ และสถานะการใช้งานท่าเรือ...
    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 8 พฤศจิกายน 2566