จำนวนผู้โดยสารรถเมล์ รถร่วมเอกชน (รถหมวด 1)

จำนวนผู้โดยสารรถเมล์ รถร่วมเอกชน (รถหมวด 1) จำแนกรายเดือน

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
สร้างในระบบเมื่อ 6 พฤศจิกายน 2563
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 6 พฤศจิกายน 2563