ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
นามสกุลของไฟล์ application/json
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่
การจัดจำแนก อื่นๆ
หน่วยวัด
หน่วยตัวคูณ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 30 กันยายน 2564
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล 30 กันยายน 2564
สถิติทางการ
สร้างในระบบเมื่อ 6 ตุลาคม 2564
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 6 ตุลาคม 2564