Data Dictionary

หลัก ประเภท ป้ายกำกับ รายละเอียด
ประเภท text
ปี numeric
ประเภทรถ / สาย text
สาย text
จำนวนผู้โดยสาร numeric

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
นามสกุลของไฟล์ XLSX
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล อื่นๆ
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ 2565
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ 2565
การจัดจำแนก
  หน่วยวัด
  หน่วยตัวคูณ
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
  วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล
  สถิติทางการ
  สร้างในระบบเมื่อ 6 เมษายน 2566
  ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 6 เมษายน 2566