พบ 3 ชุดข้อมูล

กลุ่มชุดข้อมูล: ทางอากาศ (Air) รูปแบบ: XLSX แท็ค: จำนวนผู้โดยสาร

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).