• จำนวนท่าเทียบเรือ 756 total views 23 recent views

  จำนวนท่าเทียบเรือบริเวณแม่น้ำ คลอง และชายฝั่งทะเลในประเทศ จำแนกตามประเภทท่าเรือ ประกอบด้วย ท่าเรือโดยสารท่องเที่ยว ท่าเรือประมง ท่าเรือสินค้า และอื่น ๆ และสถานะการใช้งานท่าเรือ
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 19 กรกฎาคม 2567
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร 1335 total views 28 recent views

  ข้อมูลสถานีขนส่งผู้โดยสาร โดยมีรายละเอียดที่ตั้ง พร้อมพิกัด
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 18 กรกฎาคม 2567
 • ระยะทางแม่น้ำและคลองในประเทศ 995 total views 14 recent views

  ข้อมูลระยะทางแม่น้ำ/ลำคลองในประเทศไทย
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 18 กรกฎาคม 2567
 • ระยะทางถนนในความรับผิดชอบ 970 total views 18 recent views

  ระยะทางถนนในความรับผิดชอบของกระทรวงคมนาคม ประกอบด้วย ถนนทางหลวง ถนนทางหลวงชนบท และทางด่วน จำแนกรายประเภทพื้นผิว ประกอบด้วย คอนกรีด ลาดยาง และลูกรัง รายปี
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 18 กรกฎาคม 2567
 • จำนวนท่าอากาศยาน 530 total views 22 recent views

  จำนวนท่าอากาศยาน จำแนกตามท่าอากาศยานภายในประเทศ และท่าอากาศยานนานาชาติ
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 17 กรกฎาคม 2567
 • ข้อมูลท่าเทียบเรือสะสมในประเทศ 1096 total views 28 recent views

  จำนวนท่าเทียบเรือในบัญชีสีขาว จำแนกตามจังหวัด และขนาด
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 17 กรกฎาคม 2567
 • ข้อมูลท่าอากาศยานในประเทศ 928 total views 18 recent views

  ข้อมูลท่าอากาศยานในประเทศ
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 17 กรกฎาคม 2567
 • ระยะทางรางในประเทศ 1015 total views 23 recent views

  ระยะทางรางในประเทศ จำแนกรายประเภทราง ประกอบด้วย รางรถไฟ และรางรถไฟฟ้า และหน่วยงานรับผิดชอบ ประกอบด้วย การรถไฟแห่งประเทศไทย การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย บริษัท รถไฟฟ้า...
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3 กรกฎาคม 2567
 • สถานีรถไฟ 720 total views 15 recent views

  ข้อมูลสถานีรถไฟ โดยมีรายละเอียดที่ตั้ง พร้อมพิกัด
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3 กรกฎาคม 2567
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).