• จำนวนท่าอากาศยาน 528 total views 23 recent views

  จำนวนท่าอากาศยาน จำแนกตามท่าอากาศยานภายในประเทศ และท่าอากาศยานนานาชาติ
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 17 กรกฎาคม 2567
 • ข้อมูลท่าเทียบเรือสะสมในประเทศ 1093 total views 36 recent views

  จำนวนท่าเทียบเรือในบัญชีสีขาว จำแนกตามจังหวัด และขนาด
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 17 กรกฎาคม 2567
 • ข้อมูลท่าอากาศยานในประเทศ 925 total views 21 recent views

  ข้อมูลท่าอากาศยานในประเทศ
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 17 กรกฎาคม 2567
 • จำนวนท่าเทียบเรือ 751 total views 21 recent views

  จำนวนท่าเทียบเรือบริเวณแม่น้ำ คลอง และชายฝั่งทะเลในประเทศ จำแนกตามประเภทท่าเรือ ประกอบด้วย ท่าเรือโดยสารท่องเที่ยว ท่าเรือประมง ท่าเรือสินค้า และอื่น ๆ และสถานะการใช้งานท่าเรือ
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 5 กรกฎาคม 2567
 • ระยะทางถนนในความรับผิดชอบ 962 total views 21 recent views

  ระยะทางถนนในความรับผิดชอบของกระทรวงคมนาคม ประกอบด้วย ถนนทางหลวง ถนนทางหลวงชนบท และทางด่วน จำแนกรายประเภทพื้นผิว ประกอบด้วย คอนกรีด ลาดยาง และลูกรัง รายปี
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 4 กรกฎาคม 2567
 • ระยะทางรางในประเทศ 1012 total views 26 recent views

  ระยะทางรางในประเทศ จำแนกรายประเภทราง ประกอบด้วย รางรถไฟ และรางรถไฟฟ้า และหน่วยงานรับผิดชอบ ประกอบด้วย การรถไฟแห่งประเทศไทย การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย บริษัท รถไฟฟ้า...
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3 กรกฎาคม 2567
 • สถานีรถไฟ 719 total views 20 recent views

  ข้อมูลสถานีรถไฟ โดยมีรายละเอียดที่ตั้ง พร้อมพิกัด
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3 กรกฎาคม 2567
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร 1327 total views 27 recent views

  ข้อมูลสถานีขนส่งผู้โดยสาร โดยมีรายละเอียดที่ตั้ง พร้อมพิกัด
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 25 มิถุนายน 2567
 • ระยะทางแม่น้ำและคลองในประเทศ 992 total views 17 recent views

  ข้อมูลระยะทางแม่น้ำ/ลำคลองในประเทศไทย
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 25 มิถุนายน 2567
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).