พบ 3 ชุดข้อมูล

องค์กร: กรมทางหลวง แท็ค: ทางหลวง รูปแบบ: CSV สัญญาอนุญาต: อื่นๆ

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).