พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: กรมทางหลวง กลุ่มชุดข้อมูล: ทางถนน (Road) รูปแบบ: CSV แท็ค: ทางหลวง

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).