พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: กรมการขนส่งทางบก แท็ค: ผู้โดยสารรถเมล์ รถร่วมเอกชน จำนวนผู้โดยสารรถเมล์

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).