พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: License not specified แท็ค: ความยาวรางรถไฟฟ้า สถิติคมนาคม ความยาวราง

กรองผลลัพธ์
  • ระยะทางรางในประเทศ 24 recent views

    ระยะทางรางในประเทศ จำแนกรายประเภทราง ประกอบด้วย รางรถไฟ และรางรถไฟฟ้า และหน่วยงานรับผิดชอบ ประกอบด้วย การรถไฟแห่งประเทศไทย การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย บริษัท รถไฟฟ้า...
    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 16 พฤษภาคม 2566
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).