พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: License not specified องค์กร: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มชุดข้อมูล: รายงานสถิติ (Statistics report) แท็ค: ขนส่ง จำนวนผู้โดยสาร การวิเคราะห์ข้อมูล Black spots

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).