พบ 4 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: License not specified ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลสถิติ รูปแบบ: CSV แท็ค: โครงสร้างพื้นฐาน

กรองผลลัพธ์
 • ข้อมูลท่าเทียบเรือสะสมในประเทศ 28 recent views

  จำนวนท่าเทียบเรือในบัญชีสีขาว จำแนกตามจังหวัด และขนาด
  กรมเจ้าท่า 21 มีนาคม 2566
 • จำนวนท่าอากาศยาน 24 recent views

  จำนวนท่าอากาศยาน จำแนกตามท่าอากาศยานภายในประเทศ และท่าอากาศยานนานาชาติ
  สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 20 มีนาคม 2566
 • ระยะทางรางของประเทศไทย 27 recent views

  ระยะทางรางในประเทศ จำแนกรายประเภทราง ประกอบด้วย รางรถไฟ และรางรถไฟฟ้า และหน่วยงานรับผิดชอบ ประกอบด้วย การรถไฟแห่งประเทศไทย การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย บริษัท รถไฟฟ้า...
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 20 มีนาคม 2566
 • จำนวนท่าเทียบเรือ ปี พ.ศ. 2560 - 2561 16 recent views

  จำนวนท่าเทียบเรือบริเวณแม่น้ำ คลอง และชายฝั่งทะเลในประเทศ จำแนกตามประเภทท่าเรือ ประกอบด้วย ท่าเรือโดยสารท่องเที่ยว ท่าเรือประมง ท่าเรือสินค้า และอื่น ๆ และสถานะการใช้งานท่าเรือ...
  กรมเจ้าท่า 20 มีนาคม 2566
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).