พบ 1 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: XLS กลุ่มชุดข้อมูล: ทางราง (Rail) แท็ค: สถิติคมนาคม โครงสร้างพื้นฐาน

กรองผลลัพธ์
  • ระยะทางรางในประเทศ 17 recent views

    ระยะทางรางในประเทศ จำแนกรายประเภทราง ประกอบด้วย รางรถไฟ และรางรถไฟฟ้า และหน่วยงานรับผิดชอบ ประกอบด้วย การรถไฟแห่งประเทศไทย การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย บริษัท รถไฟฟ้า...
    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 25 กรกฎาคม 2565
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).