พบ 2 ชุดข้อมูล

ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลสถิติ แท็ค: รถจดทะเบียน

กรองผลลัพธ์
  • สถิติจำนวนรถจดทะเบียนใหม่ (รายเดือน) 10 recent views

    สถิติจำนวนรถจดทะเบียนใหม่ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก โดยรถจดทะเบียนใหม่ หมายถึง 1. รถใหม่ที่ผลิตจากโรงงานภายในประเทศ...
    กรมการขนส่งทางบก 21 มีนาคม 2566
  • สถิติจำนวนรถจดทะเบียนใหม่ (รายปี) 10 recent views

    สถิติจำนวนรถจดทะเบียนใหม่ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก โดยรถจดทะเบียนใหม่ หมายถึง 1. รถใหม่ที่ผลิตจากโรงงานภายในประเทศ...
    กรมการขนส่งทางบก 21 มีนาคม 2566
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).