• สถิติจำนวนรถจดทะเบียนใหม่ 129 recent views

  สถิติจำนวนรถจดทะเบียนใหม่ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
  กรมการขนส่งทางบก 16 พฤศจิกายน 2566
 • จำนวนรถจดทะเบียนสะสม 33 recent views

  จำนวนรถจดทะเบียนสะสม จำแนกตามประเภทรถ Number of Vehicle Registered in Thailand
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 9 พฤศจิกายน 2566
 • สถิติจำนวนรถจดทะเบียนใหม่ (รายปี) 26 recent views

  สถิติจำนวนรถจดทะเบียนใหม่ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก โดยรถจดทะเบียนใหม่ หมายถึง 1. รถใหม่ที่ผลิตจากโรงงานภายในประเทศ...
  กรมการขนส่งทางบก 20 เมษายน 2566
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).