พบ 1 ชุดข้อมูล

กลุ่มชุดข้อมูล: ทางราง (Rail) หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ แท็ค: โครงสร้างพื้นฐาน ความยาวรางรถไฟ

กรองผลลัพธ์
  • ระยะทางรางของประเทศไทย 28 recent views

    ระยะทางรางในประเทศ จำแนกรายประเภทราง ประกอบด้วย รางรถไฟ และรางรถไฟฟ้า และหน่วยงานรับผิดชอบ ประกอบด้วย การรถไฟแห่งประเทศไทย การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย บริษัท รถไฟฟ้า...
    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 20 มีนาคม 2566
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).