พบ 4 ชุดข้อมูล

แท็ค: คมนาคม

กรองผลลัพธ์
 • ปริมาณการจราจรบนทางหลวง 16 recent views

  ปริมาณจราจรโดยเฉลี่ยต่อวันตลอดปี บนทางหลวงในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง
  กรมทางหลวง 1 มิถุนายน 2565
 • ปริมาณการเดินทางบนทางหลวง 6 recent views

  ปริมาณรถที่เดินทางผ่านจุดสำรวจบนทางหลวง (คัน-กิโลเมตร)
  กรมทางหลวง 1 มิถุนายน 2565
 • รายงานสถิติคมนาคม 33 recent views

  รายงานสถิติคมนาคมประจำปี จัดทำโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและสารสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม โดยรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง...
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3 พฤศจิกายน 2564
 • ชั้นข้อมูลแผนที่โครงข่ายคมนาคม 51 recent views

  กระทรวงคมนาคมได้บูรณาร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม พัฒนาชั้นข้อมูลแผนที่โครงข่ายคมนาคมของประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมส่วนที่กระทรวงคมนาคมรับผิดชอบ เผยแพร่และให้บริการในรูปแบบ...
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 4 มีนาคม 2564
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).