• ข้อมูลผิวทาง 126 total views 10 recent views

  ข้อมูลรายละเอียดสะพานของกรมทางหลวงชนบท
  กรมทางหลวงชนบท 22 กรกฎาคม 2567
 • ปริมาณการเดินทางบนทางหลวง 800 total views 26 recent views

  ปริมาณรถที่เดินทางผ่านจุดสำรวจบนทางหลวง คัน-กิโลเมตร หมายถึง หน่วยวัดของปริมาณการเดินทางบนทางหลวง
  กรมทางหลวง 11 กรกฎาคม 2567
 • รายงานสถิติคมนาคม 2066 total views 45 recent views

  รายงานสถิติคมนาคมประจำปี จัดทำโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและสารสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม โดยรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง...
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 8 กรกฎาคม 2567
 • ปริมาณการจราจรบนทางหลวง 2283 total views 45 recent views

  ปริมาณจราจรโดยเฉลี่ยต่อวันตลอดปี บนทางหลวงในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง
  กรมทางหลวง 13 มิถุนายน 2567
 • แผนที่โครงข่ายถนนในความรับผิดชอบ 4198 total views 90 recent views

  กระทรวงคมนาคมได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม พัฒนาชั้นข้อมูลแผนที่โครงข่ายคมนาคมของประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมส่วนที่กระทรวงคมนาคมรับผิดชอบ...
  สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 26 เมษายน 2566
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).