พบ 1 ชุดข้อมูล

แท็ค: ท่าอากาศยาน สถิติคมนาคม จำนวนท่าอากาศยาน

กรองผลลัพธ์
  • จำนวนท่าอากาศยาน 10 recent views

    จำนวนท่าอากาศยาน จำแนกตามท่าอากาศยานภายในประเทศ และท่าอากาศยานนานาชาติ
    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 31 สิงหาคม 2565