พบ 1 ชุดข้อมูล

แท็ค: คมนาคม สถิติ

กรองผลลัพธ์
  • รายงานสถิติคมนาคม 29 recent views

    รายงานสถิติคมนาคมประจำปี จัดทำโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและสารสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม โดยรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง...
    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3 พฤศจิกายน 2564