พบ 1 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: XLSX CSV แท็ค: ความยาวรางของประเทศไทย

กรองผลลัพธ์
  • ความยาวรางของประเทศไทย 19 recent views

    ความยาวรางของประเทศไทย (Total Rail Length of Thailand) ความยาวทางรางทั้งหมดของประเทศ ประกอบด้วย รถไฟฟ้าระหว่างเมือง ภายใต้การรถไฟแห่งประเทศไทย และรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล...
    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 24 พฤษภาคม 2564