พบ 1 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: XLSX CSV แท็ค: ความยาวถนนของประเทศไทย โครงสร้างพื้นฐานทางถนน

กรองผลลัพธ์
  • ความยาวถนนของประเทศไทย 51 recent views

    ความยาวถนนของประเทศไทย (Total Road Length of Thailand) ความยาวถนนของประเทศไทย มีหน่วยงานรับผิดชอบถนนของประเทศ ประกอบด้วย กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท การทางพิเศษแห่งประเทศไทย...
    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 21 กรกฎาคม 2565