พบ 1 ชุดข้อมูล

กลุ่มชุดข้อมูล: ทางถนน (Road) รูปแบบ: XLSX CSV แท็ค: การขนส่งทางบก

กรองผลลัพธ์
  • จำนวนผู้ประกอบการด้านการขนส่งทางถนน 14 recent views

    จำนวนผู้ประกอบการด้านการขนส่งทางถนน ประกอบด้วย ผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุก บริษัทขนส่งสินค้า บริษัทคลังสินค้า และผู้ให้บริการรถโดยสารสาธารณะประจำทาง
    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 26 กรกฎาคม 2565