พบ 1 ชุดข้อมูล

กลุ่มชุดข้อมูล: ทางน้ำ (Water) ทางถนน (Road) ทางอากาศ (Air) รูปแบบ: XLSX แท็ค: การขนส่งสินค้า ขนส่งสินค้าในประเทศ

กรองผลลัพธ์