พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: License not specified กลุ่มชุดข้อมูล: ทางราง (Rail) ทางอากาศ (Air) แท็ค: ก๊าซเรือนกระจกในภาคการขนส่ง

กรองผลลัพธ์