พบ 1 ชุดข้อมูล

กลุ่มชุดข้อมูล: ทางน้ำ (Water) แท็ค: ก๊าซเรือนกระจกในภาคการขนส่ง

กรองผลลัพธ์