พบ 1 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: CSV กลุ่มชุดข้อมูล: ทางราง (Rail) แท็ค: ก๊าซเรือนกระจก ปลดปล่อยก๊าซ

กรองผลลัพธ์