พบ 1 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: CSV กลุ่มชุดข้อมูล: ทางราง (Rail) ทางอากาศ (Air) แท็ค: เรือนกระจก GHG

กรองผลลัพธ์