พบ 1 ชุดข้อมูล

แท็ค: การจราจร

กรองผลลัพธ์
  • ดัชนีการจราจรติดขัด 1 recent views

    ค่าดัชนีการจราจรติดขัดและความหนาแน่นการจราจรบนทางหลวง
    กรมทางหลวง 1 มิถุนายน 2565