พบ 2 ชุดข้อมูล

องค์กร: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มชุดข้อมูล: ทางน้ำ (Water) รูปแบบ: CSV แท็ค: ท่าเทียบเรือ สถิติคมนาคม

กรองผลลัพธ์
  • ข้อมูลท่าเทียบเรือสะสมในประเทศ 17 recent views

    จำนวนท่าเทียบเรือในบัญชีสีขาว จำแนกตามจังหวัด และขนาด
    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 20 ตุลาคม 2565
  • จำนวนท่าเทียบเรือ ปี พ.ศ. 2560 - 2561 12 recent views

    จำนวนท่าเทียบเรือบริเวณแม่น้ำ คลอง และชายฝั่งทะเลในประเทศ จำแนกตามประเภทท่าเรือ ประกอบด้วย ท่าเรือโดยสารท่องเที่ยว ท่าเรือประมง ท่าเรือสินค้า และอื่น ๆ และสถานะการใช้งานท่าเรือ...
    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 6 กันยายน 2565